Katalog: Lindner

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
Lindner Geotrack 103 - 4.4 4V P 99 KM 120 KM 165 KM
Lindner Geotrack 104 - 4.4 4V P 106 KM 125 KM 165 KM
Lindner Geotrack 114 - 4.4 4V P 116 KM 135 KM 165 KM
Lindner Geotrack 124 - 4.4 4V P 135 KM 165 KM 165 KM
Lindner Geotrack 83 - 4.4 4V P 82 KM 105 KM 165 KM
Lindner Geotrack 84 - 4.4l 92 KM 109 KM 165 KM
Lindner Geotrack 93 - 4.4 4V P 91 KM 110 KM 165 KM
Lindner Geotrack 94 - 4.4 4V P 102 KM 121 KM 165 KM
Lindner Unitrac 102 - 4.4 4V P 102 KM 125 KM 125 KM
Lindner Unitrac 92 - 4.4 4V P 91 KM 110 KM 125 KM