Katalog: Volkswagen

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 88 KM 102 KM 88 KM 240 Nm 252 Nm 240 Nm
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 109 KM 122 KM 109 KM 300 Nm 312 Nm 300 Nm
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 136 KM 150 KM 136 KM 350 Nm 362 Nm 350 Nm
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 163 KM 177 KM 163 KM 400 Nm 412 Nm 400 Nm
Volkswagen LT 2.5 TDI R5 102 KM 116 KM 200 KM 250 Nm 262 Nm 553 Nm
Volkswagen LT 2.5 TDI R5 109 KM 122 KM 209 KM 300 Nm 312 Nm 650 Nm
Volkswagen LT 2.5 TDI R5 131 KM 144 KM 241 KM 300 Nm 312 Nm 650 Nm
Volkswagen LT 2.5 TDI R5 158 KM 171 KM 290 KM 331 Nm 343 Nm 712 Nm