Katalog: Massey Ferguson

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
Massey Ferguson MF 5455
Massey Ferguson MF 5455
Massey Ferguson MF 5460 116 KM 129 KM 150 KM 525 Nm 537 Nm 620 Nm
Massey Ferguson MF 5475 135 KM 148 KM 170 KM 607 Nm 619 Nm 700 Nm
Massey Ferguson MF 6445 95 KM 109 KM 136 KM 400 Nm 412 Nm 500 Nm
Massey Ferguson MF 6455 105 KM 118 KM 146 KM 463 Nm 475 Nm 560 Nm
Massey Ferguson MF 6465 120 KM 133 KM 160 KM 543 Nm 555 Nm 700 Nm
Massey Ferguson MF 6460 116 KM 129 KM 144 KM 471 Nm 483 Nm 590 Nm
Massey Ferguson MF 6470 125 KM 139 KM 154 KM 492 Nm 504 Nm 615 Nm
Massey Ferguson MF 6460 114 KM 128 KM 155 KM 538 Nm 550 Nm 650 Nm
Massey Ferguson MF 6470 125 KM 139 KM 166 KM 585 Nm 597 Nm 700 Nm
Massey Ferguson MF 5465 122 KM 136 KM 140 KM 500 Nm 512 Nm 560 Nm
Massey Ferguson MF 6465 120 KM 133 KM 150 KM 500 Nm 512 Nm 625 Nm
Massey Ferguson MF 6475 135 KM 148 KM 170 KM 565 Nm 577 Nm 705 Nm
Massey Ferguson MF 6480 146 KM 159 KM 181 KM 590 Nm 602 Nm 740 Nm
Massey Ferguson MF 7465 120 KM 133 KM 165 KM 500 Nm 512 Nm 625 Nm
Massey Ferguson MF 7475 135 KM 148 KM 155 KM 565 Nm 577 Nm 630 Nm
Massey Ferguson MF 7480 146 KM 159 KM 181 KM 590 Nm 602 Nm 706 Nm
Massey Ferguson MF 8210 154 KM 167 KM 175 KM 650 Nm 662 Nm 760 Nm
Massey Ferguson MF 8220 Xtra 166 KM 180 KM 190 KM 690 Nm 702 Nm 810 Nm
Massey Ferguson MF 6475 146 KM 159 KM 186 KM 607 Nm 619 Nm 713 Nm
Massey Ferguson MF 6480 158 KM 171 KM 201 KM 649 Nm 661 Nm 800 Nm
Massey Ferguson MF 7465 135 KM 148 KM 177 KM 585 Nm 597 Nm 715 Nm
Massey Ferguson MF 7475 150 KM 163 KM 190 KM 681 Nm 693 Nm 815 Nm
Massey Ferguson MF 7480 167 KM 181 KM 224 KM 711 Nm 723 Nm 860 Nm
Massey Ferguson MF 5470 125 KM 139 KM 158 KM 585 Nm 597 Nm 650 Nm
Massey Ferguson MF 5480 135 KM 148 KM 171 KM 625 Nm 637 Nm 750 Nm
Massey Ferguson MF 6485 154 KM 167 KM 194 KM 650 Nm 662 Nm 813 Nm
Massey Ferguson MF 6490 170 KM 184 KM 215 KM 720 Nm 732 Nm 900 Nm
Massey Ferguson MF 6495 185 KM 199 KM 235 KM 780 Nm 792 Nm 975 Nm
Massey Ferguson MF 7485 155 KM 169 KM 209 KM 650 Nm 662 Nm 815 Nm
Massey Ferguson MF 7490 170 KM 184 KM 224 KM 720 Nm 732 Nm 900 Nm
Massey Ferguson MF 8240 Xtra 190 KM 204 KM 235 KM 720 Nm 732 Nm 960 Nm
Massey Ferguson MF 6465
Massey Ferguson MF 6485 175 KM 189 KM 215 KM 750 Nm 762 Nm 900 Nm
Massey Ferguson MF 6490 185 KM 199 KM 226 KM 796 Nm 808 Nm 940 Nm
Massey Ferguson MF 6495 199 KM 212 KM 215 KM 841 Nm 853 Nm 975 Nm
Massey Ferguson MF 7485 180 KM 193 KM 209 KM 836 Nm 848 Nm 815 Nm
Massey Ferguson MF 7490 190 KM 204 KM 224 KM 880 Nm 892 Nm 900 Nm
Massey Ferguson MF 7495 203 KM 216 KM 238 KM 904 Nm 916 Nm 900 Nm
Massey Ferguson MF 8240 Xtra 190 KM 204 KM 235 KM 720 Nm 732 Nm 960 Nm
Massey Ferguson MF 6497 194 KM 208 KM 239 KM 820 Nm 832 Nm 1010 Nm
Massey Ferguson MF 6499 215 KM 228 KM 260 KM 864 Nm 876 Nm 1040 Nm
Massey Ferguson MF 8250 Xtra 215 KM 228 KM 260 KM 925 Nm 937 Nm 1010 Nm
Massey Ferguson MF 8260 Xtra 235 KM 249 KM 260 KM 990 Nm 1002 Nm 1010 Nm
Massey Ferguson MF 8450 156 KM 170 KM 269 KM 925 Nm 937 Nm 1080 Nm
Massey Ferguson MF 8460 184 KM 197 KM 298 KM 990 Nm 1002 Nm 1240 Nm
Massey Ferguson MF 6497 215 KM 228 KM 253 KM 883 Nm 895 Nm 1110 Nm
Massey Ferguson MF 6499 230 KM 243 KM 253 KM 982 Nm 994 Nm 1110 Nm
Massey Ferguson MF 7497 226 KM 239 KM 265 KM 928 Nm 940 Nm 1100 Nm
Massey Ferguson MF 7499 241 KM 254 KM 265 KM 970 Nm 982 Nm 1100 Nm
Massey Ferguson MF 8250 Xtra 260 KM 273 KM 286 KM 1100 Nm 1112 Nm 1360 Nm
Massey Ferguson MF 8280 Xtra 290 KM 303 KM 320 KM 1190 Nm 1202 Nm 1460 Nm
Massey Ferguson MF 8470 218 KM 231 KM 325 KM 1100 Nm 1112 Nm 1875 Nm
Massey Ferguson MF 8480 290 KM 303 KM 366 KM 1190 Nm 1202 Nm 1490 Nm
Massey Ferguson MF 8650 271 KM 284 KM 313 KM 1185 Nm 1197 Nm 1275 Nm
Massey Ferguson MF 8660 295 KM 309 KM 322 KM 1295 Nm 1307 Nm 1460 Nm
Massey Ferguson MF 8670 321 KM 335 KM 360 KM 1400 Nm 1412 Nm 1600 Nm
Massey Ferguson MF 8680 351 KM 364 KM 392 KM 1492 Nm 1504 Nm 1700 Nm
Massey Ferguson MF 8690 370 KM 384 KM 405 KM 1540 Nm 1552 Nm 1780 Nm