Katalog: Steyr

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
Steyr 6135 CVT - 6.6l 137 KM 151 KM 156 KM 570 Nm 582 Nm 630 Nm
Steyr 6145 CVT - 6.6l 147 KM 160 KM 185 KM 610 Nm 622 Nm 763 Nm
Steyr 6155 CVT - 6.6l 156 KM 170 KM 194 KM 660 Nm 672 Nm 820 Nm
Steyr 6170 CVT - 6.6l 171 KM 185 KM 215 KM 725 Nm 737 Nm 905 Nm
Steyr 6190 CVT - 6.6l 192 KM 205 KM 239 KM 790 Nm 802 Nm 990 Nm
Steyr 4100 - 4.5l 101 KM 114 KM 116 KM 435 Nm 447 Nm 495 Nm
Steyr 4115 - 4.5l 116 KM 129 KM 136 KM 520 Nm 532 Nm 625 Nm
Steyr 6115 - 6.7l 116 KM 129 KM 136 KM 520 Nm 532 Nm 610 Nm
Steyr 6125 - 6.7l 125 KM 139 KM 156 KM 566 Nm 578 Nm 710 Nm
Steyr 6135 - 6.7l 136 KM 150 KM 173 KM 630 Nm 642 Nm 715 Nm