Katalog: JCB

Pojazd Moc seryjna Moc eko. Moc maks. Moment seryjny Moment eko. Moment maks.
JCB 2155 162 KM 173 KM 194 KM 641 Nm 675 Nm 931 Nm
JCB 2170 173 KM 194 KM 230 KM 675 Nm 931 Nm 949 Nm
JCB 3200 194 KM 230 KM 249 KM 931 Nm 949 Nm 1180 Nm
JCB 3230 230 KM 249 KM 272 KM 949 Nm 1179 Nm 1250 Nm
JCB 7170 173 KM 194 KM 230 KM 799 Nm 931 Nm 949 Nm
JCB 7200 194 KM 230 KM 249 KM 931 Nm 949 Nm 1180 Nm
JCB 7230 230 KM 249 KM 272 KM 949 Nm 1100 Nm 1250 Nm
JCB 7270 272 KM 292 KM 313 KM 990 Nm 1200 Nm 1400 Nm
JCB 8250 249 KM 272 KM 302 KM 1179 Nm 1250 Nm 1350 Nm